konsultacje z adwokatem w przedmiocie

 • przyjęcia spadku (czas na złożenie oświadczenia to tylko 6 m-cy, a brak oświadczenia spadkobiercy jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku)
  • przyjęcie proste(bez ograniczenia odpowiedzialności za długi)
  • przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza(z ograniczeniem odpowiedzialności za długi)
 • odrzucenia spadku

czas na złożenie oświadczenia to tylko 6 m-cy, a brak oświadczenia spadkobiercy jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku

 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku – umowny i sądowy
 • Podważenie ważności testamentu

Podważenie ważności testamentu możliwe jest do 3 lat od dnia dowiedzenia się o przyczynie nieważnościnie później niż do 10 lat od otwarcia spadku). Przyczynami podważenia testamentu mogą być:

 • stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
 • błąd
 • groźba