• reprezentacja pracowników oraz pracodawców
 • spory o roszczenia ze stosunku pracy, niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, mobbing lub dyskryminację
 • analizy i opracowywania kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem takiej jak:
  • umowy o pracę
  • umowy o współpracy
  • umowy o zakazie konkurencji
  • kontrakty menedżerskie
 • zastępstwa procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy