wykonywanie umów:

• udział w negocjacjach
• sporządzanie, opiniowanie, pomoc przy zawieraniu umów
• niewykonanie umów i zobowiązań,
• nienależyte wykonanie umów i zobowiązań,

 

dochodzenie odszkodowań            windykacja należności

 

Działania przedsądowe

 • ugodowe zakończenie sporu z dłużnikiem
 • wezwanie do zapłaty
 • negocjacje

Działania sądowe

 • sporządzenie pozwu
 • uzyskanie nakazu zapłaty
 • etap działań egzekucyjnych

Zapewnienie prawidłowego przebiegu czynności

Odszkodowania

 • dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli.
 • spory w razie odmowy wypłaty odszkodowania.
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów i zobowiązań,

Zakup nieruchomości

 • pomoc prawna przy transakcjach nabycia, zbycia, dzierżawy, najmu nieruchomości
 • analiza stanu prawnego nieruchomości, w tym obciążeń, ryzyka, ograniczeń.
 • umowy przedwstępne oraz inne dot. procesu inwestycyjnego,
 • decyzje administracyjne ws.:
  • warunków zabudowy
  • pozwolenia budowlane
  • uzgodnienia
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych,