pomoc prawna i reprezentacja Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowo administracyjnym,

  • postępowania sądowo – administracyjne,
  • kompleksowa obsługa prawna związana z nieruchomościami,
  • doradztwo związane z prawem zamówień publicznych,
  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego.
  • postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą

 

uczestnictwo w postępowaniach i sporządzanie odwołań od decyzji ws.:

  • warunki zabudowy
  • pozwolenia budowlane
  • uzgodnienia
  • zezwolenia, licencje, koncesje,