SPADKI

Konsultacje z adwokatem
w przedmiocie spadku.

Dalej →

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Pomoc prawna i reprezentacja Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Dalej →

PRAWO PRACY

Reprezentacja pracowników oraz pracodawców w sporach o roszczenia ze stosunku pracy.

Dalej →

SPRAWY KARNE/WYKROCZENIA

Pomoc prawna podejrzanym
oskarżonym oraz pokrzywdzonym
we wszystkich stadiach
postępowania.

Dalej →

PRAWO RODZINNE

Konsultacje z adwokatem
w przedmiocie.

Dalej →

PRAWO CYWILNE

Ugodowe zakończenie sporu, sporządzenie pozwu, uzyskanie nakazu zapłaty, wykonywanie umów, windykacja należności, odszkodowania, nieruchomości.

Dalej →

““Every mountain top is within reach if you just keep climbing.””